Cotact Zyp Consulting SRL Arhitectura
ZYP Consulting SRL - Birou Proiectare Arhitectura
Home/Portofoliu/Work/Ansambluri rezidentiale/Proiect Ansamblu de Locuinte Bucuresti Fizicienilor

Proiect Ansamblu de Locuinte Bucuresti Fizicienilor

Proiect Ansamblu de Locuinte Bucuresti Fizicienilor

ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE si DOTARI COMPLEMENTARE

Proiect Ansamblu de Locuinte Bucuresti Fizicienilor

Suprafata teren = 22 126 mp
Suprafata propus (locuinte colective) = 26 689 mp
Suprafata locuinte = 23 495 mp
Suprafata niveluri parcare = 15 229 mp
Suprafata a celor 4 blocuri: = 33.062 mp
CUT (raportat la inteaga incinta) = 1.35
Nr. total de apartamente = 440
Nr. locuri de parcare = 432 (garaj) + 96 la sol
Nr. de persoane =1 000

Proiect Ansamblu de Locuinte Bucuresti Fizicienilor

Obiectiv

* integrarea armonioasa in contextul cartierului si in cel local al unei ample zone aflate in transformare
* configurarea volumelor in matricea compozitiei propuse si partial realizate deja, a cartierului existent
* elemente de articulare si de punctare
* facilitarea orientarii favorabile a apartamentelor
* privelisti din interiorul cladirilor cat mai deschise si panoramate
* conturarea unor spatii interioare de tip incinta
* creearea unui parter activ si transparent spre latura accesibila
* ridicarea standardului de locuire prin calitatea spatiilor publice si plantate comune create
* tranzitie subtila public – semiprivat – privat
* calitate ridicata a materialelor folosite si a detaliilor
* separarea fluxurilor pietonale de cele carosabile in accesul in ansamblu
* evitarea mineralizarii excesive a amenajarii prin minimizarea circulatiilor si maximizarea suprafetelor vegetale (terase verzi, spatii plantate, arbori)
* eficientizarea costului investitiei prin asigurarea nr.necesar de locuri deparcare la demisol, parter liber. mezanin in zona din plan secund

* integrarea armonioasa in contextul cartierului si in cel local al unei ample zone aflate in transformare * configurarea volumelor in matricea compozitiei propuse si partial realizate deja, a cartierului existent * elemente de articulare si de punctare * facilitarea orientarii favorabile a apartamentelor * privelisti din interiorul cladirilor cat mai deschise si panoramate * conturarea unor spatii interioare de tip incinta * creearea unui parter activ si transparent spre latura accesibila * ridicarea standardului de locuire prin calitatea spatiilor publice si plantate comune createColoColor Highlightr Highlight